Strona Główna

 

KIM JESTEŚMY 

JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM PRO-OBRONNYM

Polski Korpus Drużyn Strzeleckich jest stowarzyszeniem pro-obronnym, którego celem są działania na rzecz obrony i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej/zgodnie z Art.82 Konstytucji RP oraz te zmierzające do tworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej (jako elementu systemu obronnego kraju). Kolejnym celem stowarzyszenia jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowanie pożądanych społecznie postaw obywatelskich ucząc ich zarazem umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole. Stwarzamy   warunki do zaspokajania zainteresowań członków- przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego. Staramy się jednocześnie, aby podnieść poziom sprawności fizycznej naszych członków i umożliwić im poznanie sztuki wojskowej (jako elementu przysposobienia obronnego w celu przygotowania do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej a także w różnorodnych formacjach mundurowych). Dbamy o miejsca pamięci narodowej (tzn. cmentarze wojenne, pola bitew, pobojowiska, miejsca potyczek i straceń) oraz współpracujemy z instytucjami państwowymi, organizacjami kombatanckimi, żołnierskimi i społecznymi działającymi na rzecz patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków. Jako stowarzyszenie zajmujemy się również organizowaniem różnych uroczystości patriotycznych. Działamy na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r / Dz. U. 1999 Nr 53 poz 549 /.

 

 

 

 

Działalność PKDS w głównej mierze finansowana jest przez jej członków. Wszystkie zgromadzone pieniądze przeznaczane są na wsparcie szkoleń oraz realizację celów statutowych stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

NASZE STOWARZYSZENIE DZIAŁA W KILKU SEKTORACH

W naszym stowarzyszeniu swoją pasję może spełniać każda osoba młodsza czy również starsza. Z myślą o rożnych zainteresowaniach naszych członków utworzyliśmy trzy sekcję.

Sekcja Strzelecka

Sekcja strzelecka odpowiedzialna jest za kształtowanie sprawności strzeleckiej członków PKDS. Zajmuję się również organizowaniem szkoleń strzeleckich.

Czytaj Więcej

 

Sekcja Patriotyczna

Zadaniem sekcji jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowanie pożądanych społecznie postaw obywatelskich. Nawiązywanie współprac z instytucjami państwowymi, organizacjami kombatanckimi, żołnierskimi i społecznymi działającymi na rzecz patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków. Zajmujemy się również  organizowaniem różnych uroczystości patriotycznych.

Czytaj Więcej

 

Sekcja HISTORYCZNA

Tworzymy Grupy Rekonstrukcyjne. Otaczamy opieką miejsca pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pola bitew, pobojowiska, miejsca potyczek i straceń.Prowadzimy działalności wydawniczo-informacyjną.