Członkostwo

 

Kto to i w jaki sposób może zostać członkiem Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich.

Członkiem Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który uznaje statut i złożył deklarację członkowską.

 

Jaki jest minimalny wiek ?

Członkami Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich mogą także być osoby małoletnie w wieku od 14 do 18 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 

Gdzie znajdę deklarację członkowską  ?

Deklarację Członkowską znajdziesz na górze strony w zakładce „CZŁONKOSTWO” lub bezpośrednio klikając w link:  http://pkds.pl/deklaracja-czlonkowska/.  Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

 

Gdzie wysłać deklarację członkowską  ?

Deklarację członkowską można wysłać na dwa sposoby :

1. Wysłać nam skan wypełnionej deklaracji za pomocą e-mail na adres: biuropkds@pkds.pl.

2.Wysłać nam wypełnioną  deklarację drogą pocztową. Dane znajdziesz w zakładce „KONTAKT”, lub bezpośrednio klikając w link: http://pkds.pl/kontakt/.

 

Opłaty Członkowskie

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich Twojej deklaracji członkowskiej należy uiścić składkę członkowską.

Informację na temat wysokości składki członkowskiej odnajdziesz w zakładce „CZŁONKOSTWO- SKŁADKI CZŁONKOWSKIE”, lub bezpośrednio klikając na link: http://pkds.pl/czlonkowstwo/skladki-czlonkowskie/