Zarząd PKDS

LISTA ZARZĄDU
Imię Nazwisko Adres e-mail Funkcja Zarząd Funkcja PKDS
Leszek Steć leszek.stec@pkds.pl Prezes PKDS Dowódca PKDS
Hubert Kępa hk@pkds.pl Wiceprezes PKDS Zastępca Dowódcy PKDS
Krzysztof Obwarzanek brak e-mail Szef Sztabu – Sekertarz Zarządu PKDS Sekretarz Zarządu PKDS
Marcin Malinowski marcin.malinowski@pkds.pl Członek Sztabu – Członek Zarządu PKDS Dowódca oddziału PKDS Warszawa
Jacek Golik Jacek.golik@pkds.pl Członek Sztabu – Członek Zarządu PKDS Dowódca oddział PKDS Olkusz
Bogumił Benisławski bogumil.benislawski@pkds.pl Członek Sztabu – Członek Zarządu PKDS Członek Sztabu PKDS
Krzysztof Pająk brak e-mail Członek Sztabu – Członek Zarządu PKDS Członek Sztabu PKDS