Składki Członkowskie

Składka Członkowska 

Składka Członkowska wynosi 10 zł miesięcznie lub 120 zł rocznie.

Osoby niepełnoletnie,uczniowie,studenci 5 zł miesięcznie lub 60 zł rocznie. 

Składkę należy uiścić na konto bankowe stowarzyszenia z tytułem przelewu ,,Składka Członkowska”.

Numer rachunku bankowego : 48 1020-2629-0000-9902-0309-9454